Σεβασμός προς το περιβάλλον

Τα βιολογικά καλλυντικά BioPlasis παρασκευάζονται με πίστη στις παρακάτω αρχές:

 

Αποφυγή συστατικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον σε όλα τα στάδια παραγωγής (π.χ. παράγωγα πετρελαίου, φυτοφάρμακα, ορμόνες κτλ.).

Ανακυκλώσιμα υλικά (όλα τα υλικά συσκευασίας είτε προέρχονται από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες φέροντας την ένδειξη, είτε μπορούν να ανακυκλωθούν).

Οικονομία στη χρήση υλικών συσκευασίας.

Αποφυγή χρήσης υλικών συσκευασίας που επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον (π.χ. συσκευασίες από αλουμίνιο και PVC, συσκευασίες με προωθητικό αέριο).

Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής από τον πιστοποιητικό οργανισμό ICEA (ελεγχόμενες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, έλεγχος διαχείρισης αποβλήτων κτλ.).

Για τη δημιουργία των καλλυντικών Bio Plasis αλλά και για όλες τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται σε αυτά δεν έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα σε ζώα. Επίσης τα καλλυντικά Bio Plasis δεν περιλαμβάνουν συστατικά ζωικής προέλευσης.